NieuwsBrief 1

Het is al weer even geleden dat we een eerste inspectie in uw woning hebben gedaan. Inmiddels zijn we een stap verder met de plannen. Graag informeren we u in NieuwsBrief 1 over de planning, inspectie en de KlankbordGroep.

Vooronderzoek en Inspecties
Naast de inspectie die we in april deden, moeten we nog twee inspecties uitvoeren. Het gaat om een asbestinspectie en een inspectie van de houten balkenvloer. De asbestinspectie is wettelijk verplicht. Voordat de inspecties plaatsvinden, wordt er een vooronderzoek uitgevoerd.

Wie: het bedrijf REC voert het vooronderzoek en de inspecties uit.
Wat en wanneer: REC belt u vanaf maandag 19 september voor het maken van 2 afspraken:
-          1e afspraak: vooronderzoek. REC controleert uw kruipruimte op water. Planning: 22 of 23 september.
Duur: maximaal 10 minuten.
Staat er water in uw kruipruimte? Dan wordt dit vóór de inspecties afgepompt.
-          2e afspraak: inspecties. REC inspecteert uw hele woning op asbest, óók de kruipruimte. Daarnaast inspecteren ze de houten balkenvloer.
Planning: 26 september - 7 oktober.
Duur: maximaal 1 uur.
REC stuurt u per post een bevestiging van de gemaakte afspraken.

KlankbordGroep
Beter in Wonen en QuaWonen willen u graag betrekken bij de voorbereidingen van de renovatieplannen. Heeft u interesse om plaats te nemen in de KlankbordGroep? 
Neem dan contact met ons op.             

Planning en Flora & Fauna
In de afgelopen maanden is er Flora & Fauna onderzoek uitgevoerd. Dit is wettelijk verplicht bij renovaties. Volgens de Flora & Fauna wet mogen we de nesten van vogels en vleermuizen in o.a. dakgoten en de spouw van woningen niet zomaar weghalen.
In het rapport staat dat er alleen mussennesten in de wijk aanwezig zijn.
Wat betekent dit voor de planning?
Om aan de slag te kunnen hebben we een  ontheffing nodig van de overheid. Hier moeten we op wachten. We weten dus niet wanneer we kunnen starten met de werkzaamheden. Wel is zeker dat we pas starten in 2017.
De InformatieBijeenkomst vindt eind 2016 plaats. Hiervoor ontvangt u later een uitnodiging.

Meer informatie
Lees het laatste nieuws op de website: 
www.beterinwonenkrimpenaandenijssel.nl
Vragen? Neem dan contact met ons op via info@beterinwonen.nl of 06 - 8451 2044.

Met vriendelijke groet,

Lian van Ham