Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. Ik zal tijdens het project deze vragen ook aanvullen met nieuwe informatie.

 

Vragen over het plan

Wat wordt er aan de achtergevel gedaan?

De werkzaamheden aan de achtergevel lijken veel op die aan de voorgevel. Uw achtergevel ziet er anders uit dan uw voorgevel. Zo is uw nieuwe achterdeur wit van kleur en komt er geen kleurvlak op de gevel. Het draaikiepraam komt op dezelfde plek als uw huidige te openen raam. Er komt één grote ruit naast en in alle nieuwe kozijnen komt HR++ glas. Het lampje en raam- en deurbeslag voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Ik heb geluidsoverlast van het verkeer. Wordt hier ook iets aan gedaan?

Ja. Het glas wordt vervangen voor HR++ glas en de gevel wordt geïsoleerd. Dit werkt ook isolerend voor geluid. Het geluid van verkeer wordt hierdoor minder. Er komen ventilatieroosters aan de voor- en achtergevel. Deze roosters zijn een stuk kleiner dan uw huidige ventilatieroosters.


Ik heb last van schimmel in mijn woning. Wordt dit door de renovatie minder?

Ja. De isolatie en mechanische ventilatie zorgen voor een drogere woning. Vocht van binnen en van buiten wordt minder.

Planning

Wanneer beginnen de werkzaamheden bij mij thuis?

De werkzaamheden starten per blok. In de tabel hieronder kunt u aflezen wanneer de werkzaamheden aan uw blok starten. Let op: dis is een voorlopige planning. Bij slecht weer moeten we bijvoorbeeld schuiven met de werkzaamheden. Natuurlijk houden we u op de hoogte.

 

Wat moet ik allemaal aan de kant zetten voor de werkzaamheden?

Voordat de werkzaamheden bij u thuis beginnen, komt de uitvoerder (Leen de Goede) bij u langs. Hij bespreekt met u welke spullen u opzij moet zetten en wat kan blijven staan.

Woonlasten

Gaan mijn woonlasten omlaag?

Ja, uw totale woonlasten gaan omlaag. Uw woonlasten bestaan voor het grootste deel uit huur en daarnaast uit energiekosten. Uw huur stijgt, maar door het uitvoeren van energiemaatregelen in en aan uw woning, dalen uw energiekosten. Uw verwarmingssysteem werkt op gas. Omdat uw woning straks heel goed geïsoleerd is, hoeft u minder te stoken. U verbruikt straks dus minder gas en daardoor dalen uw energiekosten. 1/6 van de theoretische gasbesparing is de huurverhoging. Deze 1/6 is uw minimale besparing.

Is er een garantie dat ik de minimale besparing haal?

Ja, QuaWonen geeft u de garantie dat u de minimale besparing haalt. Dit staat beschreven in de hardheidsclausule. U heeft deze hardheidsclausule per post ontvangen in een envelop van QuaWonen. 

Wat heeft de WOZ-waarde van mijn woning met huurverhoging te maken?

Uw huurprijs wijzigt niet door de WOZ-waarde. Zowel de energiezuinigheid (Energie-index) als de WOZ-waarde zijn onderdelen van de woningwaardering. Deze wordt uitgedrukt in punten. Door een betere energie-index of een hogere WOZ-waarde neemt het aantal punten van de woning toe. Dit puntenaantal bepaalt de maximale huurprijs die QuaWonen mag vragen voor de woning.
Als een woning vrijkomt kan QuaWonen de huur van de woning optrekken naar het gewenste niveau. Voor zittende huurders is de huur beschermd. De huur mag niet met een hoger percentage stijgen dan jaarlijks door het kabinet bepaald. QuaWonen hanteert de laatste jaren een huurverhoging die even hoog is als de inflatie; een stuk lager dan de maximale.

Wilt u hierover meer weten? Bel dan met de woonbond of kijk op www.waarderingskamer.nl/woz-voor-woningen/woz-waarde-en-woningwaarderingsstelsel

Welk energielabel heeft mijn woning?

In uw RenovatieVoorstel staat uw huidige Energie-Index en uw Energie-Index na de Energiemaatregelen. Hieronder kunt u aflezen welk energielabel overeenkomt met uw huidige en toekomstige Energie-Index.

Waarom heb ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Uw huurverhoging is berekend op basis van de ‘sprong’ die uw woning maakt. Dus het verschil tussen uw huidige Energie-Index en uw toekomstige Energie-Index. Omdat alle woningen anders zijn, verschillende huidige Energie-Indexen en daarmee ook de ‘sprong’ die de woningen maken. Op uw persoonlijke RenovatieVoorstel vindt u de Energie-Index van uw woning vóór en na uitvoering van de werkzaamheden.

Voorbeeld
Maakt uw woning een ‘sprong’ van energielabel G naar energielabel A, dan is uw huurverhoging hoger dan wanneer een woning een ‘sprong’ maakt van energielabel E naar energielabel A. U gaat namelijk ook meer besparen als u van label G naar label A gaat in plaats van label E naar label A.

Er wordt rekening gehouden met eerder aangebrachte voorzieningen. Heeft u in het verleden dubbel glas genomen, dan betaalt u hier nu huur over. Dit wordt meegenomen in de berekening en u betaalt hier dus niet nogmaals huur over.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar info@beterinwonen.nl of bel naar 06 84 51 20 44.